Mint - najlepszy magazyn kulturalny w Polsce, kultura, magazyn